Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου "Κυκλάδες Life", διοργανώνει σεμινάριο για τον Θαλάσσιο και Καταδυτικό Τουρισμό και τους τρόπους Προβολής και Προώθησης Επιχειρήσεων Θεματικών Μορφών Τουρισμού.
Αν ασχολείστε με το θαλάσσιο ή καταδυτικό τουρισμό, είτε δραστηριοποιήστε στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, τότε το σεμινάριο αυτό σας αφορά.

Άνδρος, 16  Δεκεμβρίου 2017, Αίθουσα Επιμελητηρίου, Βακόνι, 17:00