Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου "Κυκλάδες Life", διοργανώνει έκθεση με τα έργα που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες στα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια «Street Art, Origami και Γελοιογραφία».

Ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου έως και Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017,
9:00-14:30 & 18:30-20:30