Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Κυκλάδες Life» διοργανώνει σεμινάρια Θαλάσσιου και Καταδυτικού Τουρισμού.

Αν ασχολείστε με το θαλάσσιο ή καταδυτικό τουρισμό, είτε δραστηριοποιήστε στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, τότε τα σεμινάρια αυτά σας αφορούν.

«Θαλάσσιος και Καταδυτικός Τουρισμός στο νησιωτικό σύμπλεγμα Σύρος-Γυάρος-Άνδρος»
2 Δεκεμβρίου 2017, Αίθουσα «Γιάννη και Ελένης Βάτη» στην πλατεία Μιαούλη, 18:00

«Τρόποι Προβολής και Προώθησης Επιχειρήσεων Θεματικών Μορφών Τουρισμού - Η περίπτωση του Θαλάσσιου και Καταδυτικού Τουρισμού»
3 Δεκεμβρίου 2017, Αίθουσα «Γιάννη και Ελένης Βάτη» στην πλατεία Μιαούλη, 10:00


 Αφίσα σεμιναρίων Θαλάσσιου και Καταδυτικού Τουρισμού