ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» την οποία αποτελούν το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΚΟ (συντονιστής εταίρος), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Κυκλάδων και το Κ.Ε.Κ. Επίκεντρον Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων»,

Σας Προσκαλεί

στην Ημερίδα που διοργανώνει με θέμα «Κοινωνική Οικονομία-Μια Εναλλακτική Πρόταση».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 23η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Ερμούπολη-Σύρος.

Στόχος της Ημερίδας η οποία πραγματοποιείται επ΄ ευκαιρία της λήξης του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση, αποτελεί η παρουσίαση στους επιχειρηματίες, τους φορείς και τον ευρύτερο πληθυσμό της περιοχής, των αποτελεσμάτων της Πράξης και παραδειγμάτων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Βασικός στόχος της Πράξης

Η εργασιακή/ επιχειρηματική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων της Πράξης.

Ωφελούμενοι της Πράξης
Άνεργοι κάτοικοι των Δήμων Άνδρου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Σύρου – Ερμούπολης.

Σύντομη περιγραφή των δράσεων της Πράξης
• Εκπόνηση μελέτης για τη διάγνωση των τοπικών αναγκών στην αγορά εργασίας.
• Δράσεις συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης των ωφελουμένων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, επιχειρηματικότητας σε τομείς όπου σε τοπικό επίπεδο (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης) παρουσιάζουν επιχειρηματικές/εργασιακές ευκαιρίες, αλλά και σε τομείς της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και λοιπές δράσεις ενίσχυσης των ατομικών χαρακτηριστικών των ανέργων, αλλά και των επαγγελματικών τους προσδοκιών.
• Δράσεις κατάρτισης σε εξειδικευμένα πεδία με έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, της προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού και της απόκτησης δεξιοτήτων για την υποστήριξη (εργασιακή ένταξη) στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο (ο οποίος σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζει αναπτυξιακή πορεία).
• Δράσεις δικτύωσης των καταρτιζόμενων και των επαγγελματιών στην περιοχή παρέμβασης με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων.
• Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (για την ενημέρωση του ωφελούμενου πληθυσμού και την ευαισθητοποίηση των φορέων προσφοράς στην περιοχή παρέμβασης), αλλά και για την προώθηση των αποτελεσμάτων των εξειδικευμένων προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και επαγγελματικής στήριξης.
• Δράσεις διακρατικότητας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• Δράσεις συντονισμού και διαχείρισης της Πράξης.

Η Πράξη εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2281082815 και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης http://www.cycladespartnership.gr.

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη
Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β’
Πρόεδρος Δ.Σ.