Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την πραγματοποίηση των «Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Δράσης 3 της Πράξης “Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων στο Νομό Κυκλάδων”»

 

Δείτε τη πρόσκληση στο παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης