Με μεγάλη προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Μουσείο «Ιάκωβος Καμπανέλλης» στην Νάξο, Ημερίδα για την έναρξη της Πράξης «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων» που υλοποιεί η Α.Σ «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων»

 

Στόχος είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για την εργασιακή, επιχειρηματική και κατ’ επέκταση την κοινωνική ένταξη 80 ωφελουμένων που θα επιλεγούν για να συμμετέχουν στην Πράξη, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα ιδρύοντας επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς (Κοιν.Σ.Επ.), ή αποκτώντας εργασιακή εμπειρία με πρόσληψη σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Χαιρετισμό για την εκδήλωση απεύθυνε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεως Β΄ καθώς και ο Αντιπεριφεριάρχης Κυκλάδων κο Λεονταρίτης. Στην διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκαν από τον Αντιπρόεδρο του ΚΕΑ Ιεράς Μητρόπολης Σύρου (Συντονιστής εταίρος της ΑΣ) κο Χρυσίνη Νικόλαο διεξοδικά οι δράσεις και οι στόχοι της Πράξης. Επισημάνθηκε η σημασία της κατάρτισης του προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις από τον Αντιδήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κο Λιανό Δημήτρη και παρουσιάστηκαν ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και καλές πρακτικές και παραδείγματα για την Κοινωνική Οικονομία, από την κα Σιδέρη Κατερίνα και τον κο Μοράρο Κωνσταντίνο.

Αναζητήστε πληροφορίες, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και πρόσθετες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης www.cycladespartnership.gr και στο Τηλέφωνο:2281082815, 10:00 - 14:00.

Υπενθυμίζουμε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 19/12/2014.

Η Πράξη εντάσσεται στη Δράση 7:«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).