Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας Προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει με θέμα «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 8η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Μουσείο «Ιάκωβος Καμπανέλης» - Γρόττα - Νάξος.

Ημερίδα με θέμα «Εξελίσσοντας την Τοπική Οικονομία για την Υποστήριξη και την Ολοκληρωμένη Ένταξη Ανέργων Στο Νομό Κυκλάδων»