Δελτίο Τύπου Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Του Τοπικού Προγράμματος Των Κυκλάδων Προσέγγισης LEADER Του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

 

Ολοκλήρωση Διαδικασίας Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος