Γενική κατηγορία

Στείλτε μας τις προτάσεις σας

Στείλτε μας τις προτάσεις - ιδέες σας για το νέο πρόγραμμα

{uniform form=4/}

Σημειώνεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και δεν αποτελούν φάκελο υποψηφιότητας. Σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων A.E. για ένταξη της πρότασης και δεν δημοσιοποιούνται χωρίς την έγγραφη άδεια του ενδιαφερομένου.

Παρουσίαση Επενδύσεων

Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες

Επισκέψεις

Εμφανίσεις Άρθρων
113116
Κύλιση στην Αρχή